ვიდეოები ალბომიდან "ჩერო"
 
Copyright © 2017 NCIB. All rights reserved.