საზაფხულო სემინარები ლუკა პაჩიოლის საბუღალტრო ცენტრში
2017 წლის ზაფხულიდან შპს "ლუკა პაჩიოლის საბუღალტრო ცენტრი" საკუთარ მომხმარებელბს სთავაზობს საზაფხულო სემინარებს, რომელიც განკუთვნილია ცენტის მომხმარებლებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

მათი მიზანია მოქმედი პრაქტიკოსი ბუღალტრებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლება წინასწარ შერჩეულ და შეთავაზებულ საკითხებზე.
თითოელ სემინარზე მონაწილეებს ექნებათ საშუალება მოისმინონ პრეზენტაცია არჩეული მოდულზე, დასვან კითხვები და მიიღონ კომპეტენტური პასუხები. სემინარებზე განხილული იქნება სსკ-ის ცვლილებები, საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები, სააღრიცხვო პოლიტიკა, სამეწარმეო საქმიანობა და ბუღალტერიის ცალ-ცალკე მოდულები სამუშაო სფეროების მიხედვით.

სემინარები ჩატარდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში.
1 ხმა
353
Share:
 
კომენტარები
 
სორტირება: 
ერთ გვერდზე: 
 
  • კომენტარები არ არის
 
კატეგორიები
 
სიახლე (3 pr სიახლე)
Copyright © 2017 NCIB. All rights reserved.